Underhållsavtal

Styrelsen saknar en hel del av underhållsavtalen som lämnades ut i samband med årsstämman. Dess ska fyllas i och skrivas på.

Dessa lämnas in i brevlådan hos Erica på nr 14.