Projekt och förfrågningar

Logga in för att se innehållet.
Du har inte tillgång till den här sidan.

Utvändiga projekt vid husen/lägenheterna ska alltid stämmas av och godkännas av styrelsen innan projektet påbörjas – detta eftersom du som bostadsrättsinnehavare endast har nyttjanderätt av tomten. Enda undantagen från att föregås av en förfrågan presenteras under under projekt som inte kräver förfrågan – önskar ni utföra något som inte står med på listan?  Mejla då er förfrågan till styrelsen och beskriv så utförligt som möjligt vad ni önskar att göra – bifoga gärna ritning för att förtydliga. Styrelsen återkommer sedan med ett beslut om förfrågan beviljas eller inte. Ta del av tidigare beslutade förfrågningar.

Observera att även om ni önskar utföra ett projekt som tidigare beslutats och beviljats ska det ändå alltid föregås av en förfrågan till styrelsen och avvaktan på beslut om det inte står listat under projekt som inte kräver förfrågan.

Underhållsavtal

I samband med att en förfrågan beviljas återkopplar också styrelsen med besked om detta är något som ska noteras på det underhållsavtal som finns mellan föreningen och de boende eller ej. Underhållsavtalet stäms av i samband med årsstämman i föreningen.