Nyheter

Kallelse till Årsstämma 2024

 • Datum: Tisdag 11 juni
 • Klockan: 18.00 
 • Plats: På baksidan av hus 14-16, medtag stol.
  Vid dåligt väder återkommer vi med plats.

Nu är det snart dags för föreningens viktigaste möte under året – välkomna till årsstämman 2024! Inför stämman är det viktigt att ni tar del av kallelse, dagordning, samt går igenom årsredovisningen. Årsredovisningen kommer att finnas här på hemsidan ca 2 veckor före mötet. Vi meddelar i FB-gruppen när årsredovisningen finns här. 

Information i anslutning till stämman 

Efter stämman finns tid för övriga frågor. Styrelsen kommer också att informera om nya checklistor som styrelsen tagit fram. Dessa checklistor har tagits fram efter att bostadsrättslagen uppdaterats under 2023. Styrelsen kommer att informera om att åtgärdsförteckningar* från och med nu följs av en ”Överenskommelse för beslutade åtgärder och underhållsansvar”. Överenskommelse för beslutade åtgärder och underhållsansvar är ett dokument som alla boende i föreningen kommer att ha var sitt ex av. Denna överenskommelse kommer att ha en bilaga meden förteckning över de åtgärder ditt hushåll upprättat och därmed har underhållsansvar för. 

Som alltid i samband med årsmöte får du bifogat denna kallelse en lista över de åtgärder som finns nedskrivna för ert hushåll. Denna lista ska uppdateras och undertecknas och lämnas in, gärna efter årsmötet. 

Tillsammans med kallelsen som ligger i brevlådan har ni fått den nu senaste versionen av de åtgärder som är utförda på just ert hus. 

Välkomna på årets stämma! 

/Styrelsen Lilla Källviken 1 Erica, Joacim, Linda, Maria och Pär.

*Åtgärdsföreteckningen fick ni med kallelsen som kom i er brevlåda. Det är ett dokument som anger vilka förfrågningar respektive hus fått beviljade och vad detta innebär exempelvis att en spaljé ska vara vitmålad och att den boende ansvarar för underhållet och så vidare.

Bilagor

 • Kallelse med dagordning
 • Blankett för fullmakt
 • Förslag från valberedningen

Kallelse med dagordning och fullmakt 2024
Valberedningens förslag 2024

Motioner till årsstämma 2024

Datum för årsstämma för 2024 blir 11 juni kl 18.00. Platsen blir preliminärt, likt tidigare år, på baksidan av hus 16.

Till ordinarie årsstämma kan medlemmarna lämna motioner – förslag. Eftersom alla ärenden som ska tas upp på stämman behöver förberedas av styrelsen är det viktigt att eventuella motioner lämnas in i god tid. Mejla din motion senast 16 april till: styrelsen@lillakallviken1.se Motioner som inkommer senare kommer inte att tas upp på stämman. Styrelsen avgör om motionen bedöms som just en motion eller en ordinarie inkommen förfrågan som kan hanteras på styrelsemöte.

Motionen ska innehålla:

 • Ett förslag per motion
 • Kortfattad men tydlig information om vad motionen handlar
 • Kostnadsberäkning för det motionen föreslår, exempelvis en offert
 • Eventuella bilagor, exempelvis ritningar

OBS, det är viktigt att komma ihåg att om du exempelvis har idéer om projekt på gården, måste det alltid godkännas av styrelsen eller stämman. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite. På hemsidan finns tidigare godkända förfrågningar/motioner

Avgiftförändring 2024

Månadsavgiften för 2024 blir 6320 kr och vattenschablonen blir 650 kr. Den totala månadskostnaden blir därmed 6970 kr.

Efter att föreningen gått igenom nya och gamla räntekostnader samt fått VA-taxan från Falu Energi och Vatten bekräftad så har vi nu fastslagit avgifterna för 2024.

Den största underliggande faktorn för de nya avgifterna är förstås de ökade räntekostnaderna. För 2023 blir räntekostnaderna cirka 530 000 kr. Prognosen för 2024 års räntekostnader är att de fortsätter att stiga, dagsläget pekar på 880 000 kr. Detta motsvarar en ökning av föreningens räntekostnader på ca 65%.

Från och med januari 2024 blir den totala avgiften således 6970 kr inkl. vatten.

Vattenkostnaden är som styrelsen tidigare meddelat en preliminär kostnad för er i föreningen. Den justeras årsvis utifrån er förbrukning. 

Årsstämma 2023

 • Datum: onsdag 14 juni 
 • Klockan: 18.00
 • Plats: På baksidan av hus 14-16, medtag stol.
  Vid dåligt väder återkommer vi med plats.

Nu är det snart dags för föreningens viktigaste möte under året – välkomna till årsstämman 2023! Inför stämman är det viktigt att ni tar del av kallelsen och dagordningen samt går igenom årsredovisningen som ni hittar på vår webbplats www.lillakallviken1.se
Så fort årsredovisningen kommer från revisorn kommer den ligga på hemsidan märkt ”Välkommen på årsstämma 2023”. Vi gör då en nyhet om detta i facebookgruppen.

Mejla styrelsen@lillakallviken1.se senast 8 juni om ni inte har möjlighet att delta

Information i anslutning till stämman

Efter stämman finns tid för övriga frågor. Efter stämman kommer vi att berätta om statusbesiktningen som HSB var här och utförde. Alla hus får ett eget protokoll som ska signeras och åter till styrelsen. Styrelsen kommer även samla in era uppdaterade åtgärdsförteckningar*, den information styrelsen har som gäller ert hus finns bifogat kallelsen. Styrelsen är medveten om att det finns en del projekt som kan vara utförda utan att finnas angivna i åtgärdsförteckningen för respektive hus. Om ni har projekt som inte finns med i åtgärdsförteckningen, passa på att uppdatera och fråga oss i styrelsen om ni har frågor. Då  bostadsrättslagen uppdaterats är det både i er medlemmars och i föreningens intresse att dessa listor är rätt uppdaterade. Detta för att underlätta vid en försäljning, då nästa ägare övertar ansvaret och då även underhållet. Styrelsen kommer att informera om uppdateringar av dokument som vi arbetar fram gällande flytt från föreningen. 

Tillsammans med kallelsen som ligger i brevlådan har ni fått den nu senaste versionen av er åtgärdsförteckning. 

Välkomna på årets stämma!

/Styrelsen Lilla Källviken 1
Erica, Joacim, Linda, Maria, Emma, Fredrik, och Robin.


Kallelse och dagordning

Underhållsavtal FEV

Inom en månad kommer alla hushåll att bli kontaktade av Falu Energi och Vatten gällande underhållsservice av fjärrvärmecentralen som finns i varje hus.
Som många av er uppmärksammat har alla hushåll fått ett erbjudande om ett underhållsavtal gällande anläggningen. Detta är något som föreningen redan bekostar för samtliga hushåll och därmed inget avtal varje enskild medlem ska teckna.

Vi vet att flera medlemmar även hört av sig gällande golvvärmen och ”hattarna” som finns i tvättstugan. FEV kommer att kunna möta er medlemmar med svar på några frågor, men styrelsen kommer att återkomma i frågan gällande värmegolven, då de ligger på ett annat företag att serva.

Underhåll ytterdörrar

Flera medlemmar har hört av sig gällande ytterdörrens skick och frågat om man kan göra något för att ytterdörren ska kännas fräschare.
Efter lite research kan vi ge er följande tips:

Tvätta dörren med ljummet vatten, torka med trasa så att dörren blir torr. Smörj sedan in dörren med dörrvax som bör finns i bygghandeln eller bilvax. Följ instruktionen på respektive flaska. Obs gör inte behandlingen i solljus eller vid kyla.

Statuskontroll tisdagen 11 april 2023

På tisdag kväll kommer alla medlemmar att få ett informations brev i sin brevlåda från HSB gällande statuskontrollen. Tillägget nedan medföljer.

Tillägg till brev från HSB gällande statuskontroll.

Eftersom vi inte har några huvudnycklar behöver vi samla in nyckel till de medlemmar som inte kommer att vara hemma. Vi kommer att ha med en representant från styrelsen till varje besök.

Ni som inte är hemma och har larm och/eller husdjur behöver tänka på att inte sätta på larmet, samt meddela styrelsen om att husdjur finns. Ni behöver ge nycklar till Emma Nygårds, Britta Hazelius väg 17, senast söndagen den 9 april. Glöm inte att märka nyckeln med din adress.

Vi ber alla medlemmar maila till styrelsen@lillakallviken1.se för att bekräfta om ni kommer att vara hemma eller ej.

Styrelsen Brf Lilla Källviken 1

Planerad statusbesiktning av alla hus

Tisdagen den 11 april kommer HSB till föreningen för att utföra en statusbesiktning av alla hus. Detta kommer att medföra att vi behöver samla in nycklar till alla boende som ej är hemma. Preliminär tid är mellan 8-15. Två personer från styrelsen kommer att gå med HSB vid besiktningen.

Sommarprojekt och färdigställande av redan godkända projekt

Styrelsen vill påminna om att ni gärna i god tid innan eventuella projekt ska skicka en förfrågan till styrelsen som tar beslut i frågan. Detta kan röra exempelvis tralläggning, staketsättning och utökning av plattsättning etc.  Avvakta alltid med att dra igång projektet tills det är godkänt och återkoppling skett från styrelsen.

Förfrågningar skickas till  styrelsen@lillakallviken1.se och vi behandlar frågan så snart vi kan. Observera att projekt som vill utföras under sommaren bör inkomma till styrelsen senast under maj månad.

Påminnelse: Styrelsen vill även påminna att påbörjade projekt avslutas och färdigställs så fort det är möjligt för att få en så trivsam omgivning som möjligt.