Nyheter

Underhållsavtal FEV

Inom en månad kommer alla hushåll att bli kontaktade av Falu Energi och Vatten gällande underhållsservice av fjärrvärmecentralen som finns i varje hus.
Som många av er uppmärksammat har alla hushåll fått ett erbjudande om ett underhållsavtal gällande anläggningen. Detta är något som föreningen redan bekostar för samtliga hushåll och därmed inget avtal varje enskild medlem ska teckna.

Vi vet att flera medlemmar även hört av sig gällande golvvärmen och ”hattarna” som finns i tvättstugan. FEV kommer att kunna möta er medlemmar med svar på några frågor, men styrelsen kommer att återkomma i frågan gällande värmegolven, då de ligger på ett annat företag att serva.

Underhåll ytterdörrar

Flera medlemmar har hört av sig gällande ytterdörrens skick och frågat om man kan göra något för att ytterdörren ska kännas fräschare.
Efter lite research kan vi ge er följande tips:

Tvätta dörren med ljummet vatten, torka med trasa så att dörren blir torr. Smörj sedan in dörren med dörrvax som bör finns i bygghandeln eller bilvax. Följ instruktionen på respektive flaska. Obs gör inte behandlingen i solljus eller vid kyla.

Statuskontroll tisdagen 11 april 2023

På tisdag kväll kommer alla medlemmar att få ett informations brev i sin brevlåda från HSB gällande statuskontrollen. Tillägget nedan medföljer.

Tillägg till brev från HSB gällande statuskontroll.

Eftersom vi inte har några huvudnycklar behöver vi samla in nyckel till de medlemmar som inte kommer att vara hemma. Vi kommer att ha med en representant från styrelsen till varje besök.

Ni som inte är hemma och har larm och/eller husdjur behöver tänka på att inte sätta på larmet, samt meddela styrelsen om att husdjur finns. Ni behöver ge nycklar till Emma Nygårds, Britta Hazelius väg 17, senast söndagen den 9 april. Glöm inte att märka nyckeln med din adress.

Vi ber alla medlemmar maila till styrelsen@lillakallviken1.se för att bekräfta om ni kommer att vara hemma eller ej.

Styrelsen Brf Lilla Källviken 1

Planerad statusbesiktning av alla hus

Tisdagen den 11 april kommer HSB till föreningen för att utföra en statusbesiktning av alla hus. Detta kommer att medföra att vi behöver samla in nycklar till alla boende som ej är hemma. Preliminär tid är mellan 8-15. Två personer från styrelsen kommer att gå med HSB vid besiktningen.

Sommarprojekt och färdigställande av redan godkända projekt

Styrelsen vill påminna om att ni gärna i god tid innan eventuella projekt ska skicka en förfrågan till styrelsen som tar beslut i frågan. Detta kan röra exempelvis tralläggning, staketsättning och utökning av plattsättning etc.  Avvakta alltid med att dra igång projektet tills det är godkänt och återkoppling skett från styrelsen.

Förfrågningar skickas till  styrelsen@lillakallviken1.se och vi behandlar frågan så snart vi kan. Observera att projekt som vill utföras under sommaren bör inkomma till styrelsen senast under maj månad.

Påminnelse: Styrelsen vill även påminna att påbörjade projekt avslutas och färdigställs så fort det är möjligt för att få en så trivsam omgivning som möjligt.

Motioner till Årsstämma 2023

Till ordinarie årsstämma kan medlemmarna lämna motioner – förslag. Eftersom alla ärenden som ska tas upp på stämman behöver förberedas av styrelsen är det viktigt att eventuella motioner lämnas in i god tid. Mejla din motion senast 21 april till: styrelsen@lillakallviken1.se Motioner som inkommer senare kommer inte att tas upp på stämman. Styrelsen avgör om motionen bedöms som just en motion eller en ordinarie inkommen förfrågan som kan hanteras på styrelsemöte.

Motionen ska innehålla:

  • Ett förslag per motion
  • Kortfattad men tydlig information om vad motionen handlar
  • Kostnadsberäkning för det motionen föreslår, exempelvis en offert
  • Eventuella bilagor, exempelvis ritningar

OBS, det är viktigt att komma ihåg att om du exempelvis har idéer om projekt på gården, måste det alltid godkännas av styrelsen eller stämman. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite. På hemsidan finns tidigare godkända förfrågningar/motioner

Sena hyresavier

Som ni märkt har ni inte fått några hyresavier. Hyresavierna är försenade på grund av att vi bytt ekonomisk förvaltare. Ni kommer inte att drabbas av påminnelseavgift och avierna kommer så fort de är klara. Nedan finns ett informationsbrev. Informationsbrevet finns även i föreningens Facebookgrupp.

Avgiftsförändringar 2023

Månadsavgiften blir 5850 kr och vattenschablonen blir 605 kr. Den totala månadskostnaden blir därmed 6455 kr.

Efter att föreningen gått igenom nya och gamla räntekostnader samt fått VA-taxan från Falu Energi och Vatten bekräftad så har vi nu fastslagit avgifterna för 2023.

Den största underliggande faktorn för de nya avgifterna är förstås de ökade räntekostnaderna. 2021 var föreningens räntekostnader 150 000 kr, strax under 10 000 kr per hushåll. För 2023 är prognosen att våra räntekostnader blir cirka 550 000 kr, strax under 35 000 kr per hushåll. Eftersom räntekostnader är den största delen av föreningens kostnader så bidrar detta till att föreningens kostnader ökar med över 60% på bara två år.

Eftersom föreningen hushållit med ekonomin så har vi en buffert som gör det möjligt för oss att inte höja avgifterna dramatiskt.

Från och med januari 2023 blir den totala avgiften således 6455kr inkl. vatten.

Vattenkostnaden är som styrelsen tidigare meddelat en preliminär kostnad för er i föreningen. Den justeras årsvis utifrån er förbrukning. 

Färgkoder

Fasadfärgen på våra hus har kulören: NCS 0502- Y tonad vit.

Om man har markiser så ska markisväven vara grå med NCS-koden 4000-N

Under Projekt & förfrågningar finns mycket information kring våra hus. Läs gärna mer där.

Datum för extrastämma

Tack för att ni kom på årets stämma. Den extra stämman kommer att äga rum tisdagen den 16 augusti kl 18.00 på baksidan av hus 14-16.

Mötet kommer att vara max 10 minuter. Kallelse med dagordning samt en kopia på stadgeändringarna kommer att delas ut i era brevlådor under sommaren.