Nyheter

Inspektion av badrum

På grund av tidigare vattenläcka i ett av våra hus, vill nu vårt försäkringsbolag Dalarna Försäkringsbolag inspektera samtliga badrum i föreningen.

Detta kommer att ske på ske onsdag den 12 maj (2021-05-12) kl: 10:00-14:00.

Därav behöver styrelsen ha tillgång till all hus, helst via att nyckel lämnas till Mikaela/Nils i hus 19 senast 11 maj.

På grund av rådande pandemi vill inte inspektörerna ha personer i husen vid besöken. Så antingen ser man till att huset är tomt, stänger in sig i nåt rum eller så lämnar man sin nyckel Mikaela/Nils i hus 19.

Sommarprojekt och färdigställande av godkända projekt

Styrelsen vill påminna om att ni gärna i god tid innan eventuella projekt ska skicka en förfrågan till styrelsen som tar beslut i frågan. Detta kan röra exempelvis tralläggning, staketsättning och utökning av plattsättning etc.  Avvakta alltid med att dra igång projektet tills det är godkänt och återkoppling skett från styrelsen.

Förfrågningar skickas till  styrelsen@lillakallviken1.se och vi behandlar frågan så snart vi kan. Observera att projekt som vill utföras under sommaren bör inkomma till styrelsemötet under maj månad.

Påminnelse: Styrelsen vill även påminna att påbörjade projekt avslutas och färdigställs så fort det är möjligt för att få en så trivsam omgivning som möjligt.

Motioner till Årstämman 2021

Det är bara till ordinarie årsstämma som medlemmarna kan lämna motioner – förslag. Eftersom alla ärenden som ska tas upp på stämman behöver förberedas av styrelsen är det viktigt att eventuella motioner lämnas in i god tid. Mejla din motion senast 21 april till: styrelsen@lillakallviken1.se Motioner som inkommer senare kommer inte att tas upp på stämman. Styrelsen avgör om motionen bedöms som just en motion eller en ordinarie inkommen förfrågan som kan hanteras på styrelsemöte.

Motionen ska innehålla:

  • Ett förslag per motion
  • Kortfattad men tydlig information om vad motionen handlar
  • Kostnadsberäkning för det motionen föreslår, exempelvis en offert
  • Eventuella bilagor, exempelvis ritningar

OBS, det är viktigt att komma ihåg att om du exempelvis har idéer om projekt på gården, måste det alltid godkännas av styrelsen eller stämman. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite. Se även tidigare godkända förfrågningar/motioner

Kontrollera kylskåp & frys

Flera boende i BRF har upptäckt att kylskåpen ofta läcker vatten framtill p g a att utloppet för kondensvatten slammar igen. I hus 19 har man efter kontroll av baksidan på kylen även sett att kondensbehållaren är spräckt. Vatten har därför runnit ut och orsakat rost på kylens metalldelar.

Styrelsen vill därför nu påminna om att man regelbundet spolar rent utloppet så att kondensvattnet rinner obehindrat ut till behållaren på baksidan. Man bör även kontrollera baksidan på kyl och frys, att allt är helt och rent, för att motverka risk för vatten- eller brandskada.

Styrelsens arbete under våren 2021

Nytt År och nya möjligheter. Vi i styrelsen har fortsatt vårt arbete som vanligt under pandemin men ends förändring att alla styrelsemöten har varit digitala.

Under våren har vi styrelsemöten en gång i månaden, kommande möten enligt nedan;

  • 2021-02-18
  • 2021-03-22
  • 2021-04-22

Vi vill uppmana alla medlemmar att höra av sig vid nya projekt eller andra funderingar till styrselen@lillakallviken1.se