Välkommen till årsstämma 2020

  • Datum: Onsdag 3 juni
  • Klockan: 18.00 
  • Plats: Länk för webbaserat möte kommer senare. Alternativt utomhus om vädret tillåter. 

Nu är det snart dags för föreningens viktigaste möte under året – välkomna till årsstämman 2020! Inför stämman är det viktigt att ni tar del av kallelse, dagordning, inkommen motion och styrelsens svar på motionen samt går igenom årsredovisningen.

Mejla styrelsen@lillakallviken1.se senast 27 maj om ni inte har möjlighet att delta. Observera att som medlem i föreningen är det viktigt att du deltar – på grund av Covid-19 kan endast en per hushåll delta om mötet blir utomhus. Om mötet sker via länk, kan givetvis flera delta. 

Information i anslutning till stämman

Under stämman kommer vi att rösta kring den inkomna motionen. Stämman ska rösta om föreningen ska gå vidare med en förstudie gällande eventuellt utköp. 

Efter stämman kommer åtgärdsförteckningarna att uppdateras och det kommer finnas tid till övriga frågor. 

Vad det gäller åtgärdsförteckningarna gäller följande: Om vi har möte utomhus kommer vi att uppdatera alla åtgärder på plats. Om mötet sker via länk, kommer alla medlemmar att få sin kopia för att uppdatera och lämna tillbaka. 

Styrelsen är medvetna om att det finns en del projekt som är utförda som inte finns angivet i åtgärdsförteckningen* för respektive hus. Vi tänkte därför att detta åter är en chans att få in allt på förteckningen, så vi får fullständiga förteckningar – detta är inte för att på något sätt ”sätta pinnar i hjulet” eller ”sätta dit någon” utan handlar om att vi vill ha ordning och reda i föreningen för att exempelvis underlätta vid en försäljning då näste ägare övertar ansvaret och då även underhållet. Så upp med alla dolda skelett! 🙂 

Välkomna på årets stämma! 

/Styrelsen Lilla Källviken 1 Erica, Joacim, Linda, Malin, och Love.

*Åtgärdsföreteckningen är det dokument som anger vilka förfrågningar respektive hus fått beviljade och vad detta innebär exempelvis att en spaljé ska vara vitmålad och att den boende ansvarar för underhållet och så vidare.

Bilagor