Avgiftsförändringar 2023

Månadsavgiften blir 5850 kr och vattenschablonen blir 605 kr. Den totala månadskostnaden blir därmed 6455 kr.

Efter att föreningen gått igenom nya och gamla räntekostnader samt fått VA-taxan från Falu Energi och Vatten bekräftad så har vi nu fastslagit avgifterna för 2023.

Den största underliggande faktorn för de nya avgifterna är förstås de ökade räntekostnaderna. 2021 var föreningens räntekostnader 150 000 kr, strax under 10 000 kr per hushåll. För 2023 är prognosen att våra räntekostnader blir cirka 550 000 kr, strax under 35 000 kr per hushåll. Eftersom räntekostnader är den största delen av föreningens kostnader så bidrar detta till att föreningens kostnader ökar med över 60% på bara två år.

Eftersom föreningen hushållit med ekonomin så har vi en buffert som gör det möjligt för oss att inte höja avgifterna dramatiskt.

Från och med januari 2023 blir den totala avgiften således 6455kr inkl. vatten.

Vattenkostnaden är som styrelsen tidigare meddelat en preliminär kostnad för er i föreningen. Den justeras årsvis utifrån er förbrukning. 

Färgkoder

Fasadfärgen på våra hus har kulören: NCS 0502- Y tonad vit.

Om man har markiser så ska markisväven vara grå med NCS-koden 4000-N

Under Projekt & förfrågningar finns mycket information kring våra hus. Läs gärna mer där.

Individuell vattenavräkning

I dagsläget har föreningen en vatten schablon där alla hus betalar lika mycket för vatten oberoende av hur mycket som varje hus gör av med. Då skillnaderna är rätt stora har styrelsen nu beslutat att inför individuell vattenavräkning per hushåll från och med 2022.

Styrelsen kommer återkomma med hur detta görs rent praktiskt, antingen direkt via FEV eller en avstämning på årsbasis.

Inspektion av badrum

På grund av tidigare vattenläcka i ett av våra hus, vill nu vårt försäkringsbolag Dalarna Försäkringsbolag inspektera samtliga badrum i föreningen.

Detta kommer att ske på ske onsdag den 12 maj (2021-05-12) kl: 10:00-14:00.

Därav behöver styrelsen ha tillgång till all hus, helst via att nyckel lämnas till Mikaela/Nils i hus 19 senast 11 maj.

På grund av rådande pandemi vill inte inspektörerna ha personer i husen vid besöken. Så antingen ser man till att huset är tomt, stänger in sig i nåt rum eller så lämnar man sin nyckel Mikaela/Nils i hus 19.