Kallelse till Årsstämma 2024

  • Datum: Tisdag 11 juni
  • Klockan: 18.00 
  • Plats: På baksidan av hus 14-16, medtag stol.
    Vid dåligt väder återkommer vi med plats.

Nu är det snart dags för föreningens viktigaste möte under året – välkomna till årsstämman 2024! Inför stämman är det viktigt att ni tar del av kallelse, dagordning, samt går igenom årsredovisningen. Årsredovisningen kommer att finnas här på hemsidan ca 2 veckor före mötet. Vi meddelar i FB-gruppen när årsredovisningen finns här. 

Information i anslutning till stämman 

Efter stämman finns tid för övriga frågor. Styrelsen kommer också att informera om nya checklistor som styrelsen tagit fram. Dessa checklistor har tagits fram efter att bostadsrättslagen uppdaterats under 2023. Styrelsen kommer att informera om att åtgärdsförteckningar* från och med nu följs av en ”Överenskommelse för beslutade åtgärder och underhållsansvar”. Överenskommelse för beslutade åtgärder och underhållsansvar är ett dokument som alla boende i föreningen kommer att ha var sitt ex av. Denna överenskommelse kommer att ha en bilaga meden förteckning över de åtgärder ditt hushåll upprättat och därmed har underhållsansvar för. 

Som alltid i samband med årsmöte får du bifogat denna kallelse en lista över de åtgärder som finns nedskrivna för ert hushåll. Denna lista ska uppdateras och undertecknas och lämnas in, gärna efter årsmötet. 

Tillsammans med kallelsen som ligger i brevlådan har ni fått den nu senaste versionen av de åtgärder som är utförda på just ert hus. 

Välkomna på årets stämma! 

/Styrelsen Lilla Källviken 1 Erica, Joacim, Linda, Maria och Pär.

*Åtgärdsföreteckningen fick ni med kallelsen som kom i er brevlåda. Det är ett dokument som anger vilka förfrågningar respektive hus fått beviljade och vad detta innebär exempelvis att en spaljé ska vara vitmålad och att den boende ansvarar för underhållet och så vidare.

Bilagor

  • Kallelse med dagordning
  • Blankett för fullmakt
  • Förslag från valberedningen

Kallelse med dagordning och fullmakt 2024
Valberedningens förslag 2024