Kallelse till Årsstämma 2024

 • Datum: Tisdag 11 juni
 • Klockan: 18.00 
 • Plats: På baksidan av hus 14-16, medtag stol.
  Vid dåligt väder återkommer vi med plats.

Nu är det snart dags för föreningens viktigaste möte under året – välkomna till årsstämman 2024! Inför stämman är det viktigt att ni tar del av kallelse, dagordning, samt går igenom årsredovisningen. Årsredovisningen kommer att finnas här på hemsidan ca 2 veckor före mötet. Vi meddelar i FB-gruppen när årsredovisningen finns här. 

Information i anslutning till stämman 

Efter stämman finns tid för övriga frågor. Styrelsen kommer också att informera om nya checklistor som styrelsen tagit fram. Dessa checklistor har tagits fram efter att bostadsrättslagen uppdaterats under 2023. Styrelsen kommer att informera om att åtgärdsförteckningar* från och med nu följs av en ”Överenskommelse för beslutade åtgärder och underhållsansvar”. Överenskommelse för beslutade åtgärder och underhållsansvar är ett dokument som alla boende i föreningen kommer att ha var sitt ex av. Denna överenskommelse kommer att ha en bilaga meden förteckning över de åtgärder ditt hushåll upprättat och därmed har underhållsansvar för. 

Som alltid i samband med årsmöte får du bifogat denna kallelse en lista över de åtgärder som finns nedskrivna för ert hushåll. Denna lista ska uppdateras och undertecknas och lämnas in, gärna efter årsmötet. 

Tillsammans med kallelsen som ligger i brevlådan har ni fått den nu senaste versionen av de åtgärder som är utförda på just ert hus. 

Välkomna på årets stämma! 

/Styrelsen Lilla Källviken 1 Erica, Joacim, Linda, Maria och Pär.

*Åtgärdsföreteckningen fick ni med kallelsen som kom i er brevlåda. Det är ett dokument som anger vilka förfrågningar respektive hus fått beviljade och vad detta innebär exempelvis att en spaljé ska vara vitmålad och att den boende ansvarar för underhållet och så vidare.

Bilagor

 • Kallelse med dagordning
 • Blankett för fullmakt
 • Förslag från valberedningen

Kallelse med dagordning och fullmakt 2024
Valberedningens förslag 2024

Motioner till årsstämma 2024

Datum för årsstämma för 2024 blir 11 juni kl 18.00. Platsen blir preliminärt, likt tidigare år, på baksidan av hus 16.

Till ordinarie årsstämma kan medlemmarna lämna motioner – förslag. Eftersom alla ärenden som ska tas upp på stämman behöver förberedas av styrelsen är det viktigt att eventuella motioner lämnas in i god tid. Mejla din motion senast 16 april till: styrelsen@lillakallviken1.se Motioner som inkommer senare kommer inte att tas upp på stämman. Styrelsen avgör om motionen bedöms som just en motion eller en ordinarie inkommen förfrågan som kan hanteras på styrelsemöte.

Motionen ska innehålla:

 • Ett förslag per motion
 • Kortfattad men tydlig information om vad motionen handlar
 • Kostnadsberäkning för det motionen föreslår, exempelvis en offert
 • Eventuella bilagor, exempelvis ritningar

OBS, det är viktigt att komma ihåg att om du exempelvis har idéer om projekt på gården, måste det alltid godkännas av styrelsen eller stämman. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite. På hemsidan finns tidigare godkända förfrågningar/motioner

Motioner till Årsstämma 2023

Till ordinarie årsstämma kan medlemmarna lämna motioner – förslag. Eftersom alla ärenden som ska tas upp på stämman behöver förberedas av styrelsen är det viktigt att eventuella motioner lämnas in i god tid. Mejla din motion senast 21 april till: styrelsen@lillakallviken1.se Motioner som inkommer senare kommer inte att tas upp på stämman. Styrelsen avgör om motionen bedöms som just en motion eller en ordinarie inkommen förfrågan som kan hanteras på styrelsemöte.

Motionen ska innehålla:

 • Ett förslag per motion
 • Kortfattad men tydlig information om vad motionen handlar
 • Kostnadsberäkning för det motionen föreslår, exempelvis en offert
 • Eventuella bilagor, exempelvis ritningar

OBS, det är viktigt att komma ihåg att om du exempelvis har idéer om projekt på gården, måste det alltid godkännas av styrelsen eller stämman. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite. På hemsidan finns tidigare godkända förfrågningar/motioner

Datum för extrastämma

Tack för att ni kom på årets stämma. Den extra stämman kommer att äga rum tisdagen den 16 augusti kl 18.00 på baksidan av hus 14-16.

Mötet kommer att vara max 10 minuter. Kallelse med dagordning samt en kopia på stadgeändringarna kommer att delas ut i era brevlådor under sommaren.

Information inför årets stämma

 • Datum: Onsdag 15 juni
 • Klockan: 18.00 
 • Plats: På baksidan av hus 14-16, medtag stol.
  Vid dåligt väder återkommer vi med plats.

Nu är det snart dags för föreningens viktigaste möte under året – välkomna till årsstämman 2022! Inför stämman är det viktigt att ni tar del av kallelse, dagordning, samt går igenom årsredovisningen. Årsredovisningen kommer att finnas här på hemsidan ca 2 veckor före mötet.

Observera informationen i kallelsen kring närvaro. Om du inte kan närvara vid mötet behöver du skriva en fullmakt till en granne som närvarar vid mötet.

Information i anslutning till stämman 
Efter stämman kommer åtgärdsförteckningarna att uppdateras och det kommer finnas tid till övriga frågor. 

Ofta brukar det finnas en del projekt som är utförda som inte finns angivet i åtgärdsförteckningen* för respektive hus. En del hus har byt ägare och vi passar gärna på att berätta för er hur vi tänker kring åtgärdsförteckningen. För er som bott i föreningen länge är detta en chans att få in allt på förteckningen, så vi får fullständiga förteckningar – detta är inte för att på något sätt ”sätta pinnar i hjulet” eller ”sätta dit någon” utan handlar om att vi vill ha ordning och reda i föreningen för att exempelvis underlätta vid en försäljning då näste ägare övertar ansvaret och då även underhållet.

Välkomna på årets stämma! 

/Styrelsen Lilla Källviken 1 Erica, Joacim, Linda, Fredrik och Robin.

*Åtgärdsföreteckningen fick ni med kallelsen som kom i er brevlåda. Det är ett dokument som anger vilka förfrågningar respektive hus fått beviljade och vad detta innebär exempelvis att en spaljé ska vara vitmålad och att den boende ansvarar för underhållet och så vidare.

Bilagor

Välkommen på årsstämma 2018

 • Datum och tid: 7 juni kl 19.00
 • Plats: Tält på tomten till hus 16 (familjen Asp)

Nu är det snart dags för föreningens viktigaste möte under året – årsstämman. Årsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen. Under stämman får alla medlemmar vara med och besluta i frågor som rör föreningen. En formell kallelse till årsstämman kommer i maj.

Lämna in din motion

Det är bara till ordinarie årsstämma som medlemmarna kan lämna motioner – förslag. Eftersom alla ärenden som ska tas upp på stämman behöver förberedas av styrelsen är det viktigt att eventuella motioner lämnas in i god tid. Mejla din motion senast 22 april till: styrelsen@lillakallviken1.se Motioner som inkommer senare kommer inte att tas upp på stämman. Styrelsen avgör om motionen bedöms som just en motion eller en ordinarie inkommen förfrågan som kan hanteras på styrelsemöte.

Motionen ska innehålla:

 • Ett förslag per motion
 • Kortfattad men tydlig information om vad motionen handlar
 • Kostnadsberäkning för det motionen föreslår, exempelvis en offert
 • Eventuella bilagor, exempelvis ritningar

OBS, det är viktigt att komma ihåg att om du exempelvis har idéer om projekt på gården, måste det alltid godkännas av styrelsen eller stämman. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite. Se även tidigare godkända förfrågningar/motioner

Anmäl dig till årsstämman

Anmäl dig gärna redan nu till årsstämman, mejla: styrelsen@lillakallviken1.se
Meddela namn, hur många ni är som kommer samt husnummer. Anmäl dig senast 28 maj. Mer information om vad som gäller om ni av någon anledning inte kan medverka kommer i samband med kallelsen till årsstämman. Observera att medlemmar i föreningen bör medverka på årsstämman.