”Fixarhelg” i föreningen

Styrelsen har beslutat vid sammanträde 170824 att stolpar vid postlådorna och stolpar vid carportarna, som idag endast är impregnerade, ska målas i samma kulör som husens fasader. Detta för att under överskådlig tid slippa underhåll.

Styrelsen kommer att införskaffa färg och penslar för att varje hushåll ska kunna genomföra målningen. Färg finns att förse sig med helgen 2-3 september. Har ni ingen möjlighet att utföra jobbet under den valda helgen finns självklart möjlighet att förse sig med färg längre fram. Observera att målning måste ske under hösten 2017.