Målning av stolpar vid carport och postlådor

VIKTIGT: 

Styrelsen har beslutat vid sammanträde 170824 att stolpar vid postlådorna och stolpar vid carportarna, som idag endast är impregnerade, ska målas i samma kulör som husens fasader. Detta för att under överskådlig tid slippa underhåll.

Alla boende ansvarar för att utföra arbetet vid sitt hus. Grundfärg, färg och penslar finns att tillgå vid Britta Hazelius väg 23 hela september.  Observera att målning måste ske under hösten 2017.