Montering av nya vattenmätare

Falu Energi och Vatten (FEV) kommer att montera nya vattenmätare i våra hus för att ersätta de analoga mätare som finns i våra tvättstugor.

Ni kommer under veckan få bokningslappar i brevlådan från FEV där ni kan meddela när FEV får lov att montera vattenmätarna.

Varför monteras nya vattenmätare?

För en tid sedan bad styrelsen alla medlemmar att göra avläsningar av sina vattenmätare. Vi gjorde detta främst för att kunna bedöma om nuvarande avtalsform gentemot FEV var fördelaktig för oss. Styrelsen kan efter en genomgång av de inrapporterade siffrorna konstatera att vi förbrukar mindre vatten än vad vi betalar för.

På grund av detta kontaktade styrelsen FEV för att be dem fakturera oss baserat på faktisk förbrukning. Det uppdagades då att mätarbrunnar, en förutsättning för att kunna göra avläsningar, aldrig grävdes. Den möjlighet som då återstår är att byta ut våra analoga mätare i tvättstugorna mot mätare som FEV kan fjärravläsa.