Energideklarationer levererade

I somras ombads alla medlemmar att lämna in era elräkningar för att Anticimex skulle hjälpa föreningen att upprätta energideklaration för varje hus.

Dessa energideklarationer är nu genomförda och resultaten finner ni i era brevlådor. Tillsammans med själva deklarationen och energiklassningen så har ni också fått en åtgärdsrapport som i princip är unik för varje hus.

Sammanfattningsvis kan sägas att energiklassningen på våra hus är okej, med en genomsnittlig energiklass C vilket är i linje med kraven enligt Boverkets byggregler. Det ni kan göra själva för bättra på energieffektiviteten i era hus är framför allt att vara sparsamma med el och vatten.

Efter avslutad ”tvåårsbesiktning”

Under de senaste två veckorna har målare och snickare åtgärdat kvarstående punkter från protokollen för garanitibesiktningen/”tvåårsbesiktningen”. Nu är arbetet slutfört.

Efter dessa åtgärder ber vi er att se över genomförda åtgärder och jämföra med era besiktningsprotokoll. Om det finns punkter i era protokoll som ni inte anser är justerade så vill vi att ni meddelar styrelsen genom att maila styrelsen@lillakallviken1.se senast 3 oktober.

Nycklar som använts vid arbetet finns att hämta hos hus nr 15 efter kl 16.30 vardagar (eller helger nästan när som).

Inför nästa veckas åtgärder i husen

Inför veckans åtgärder i husen så är det två saker som styrelsen vill att ni har i åtanke, bland annat därför att vi inte själva har möjlighet att närvara i varje hus.

Det ena är att ni plockar undan under trappan så att Snickarlaget som kommer upp för att åtgärda trapporna kommer åt.

Det andra är att stämma av mot de besiktningsprotokoll som styrelsen skickat ut till er sedan tidigare, så att alla åtgärder som står med där blir omhändertagna. Notera att det som står som måleripunkter inte kommer åtgärdas nu till veckan utan senare i höst.

Besiktningsprotokoll från Tvåårsbesiktning/§59-Besiktning

Idag har styrelsen mailat ut besiktningsprotokoll till respektive hushåll från den Tvåårsbesiktning/§59-Besiktning som skedde 16-17 april. Protokollen har skickats till minst en av medlemmarna i hushållet. Har ni frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att ta upp det årsstämma alternativt kontakta styrelsen på styrelsen@lillakallviken1.se

Ta även del av nyheten om efter tvåårsbesiktningen

Inför nästa veckas garantibesiktning

Inför nästa veckas besiktning vill styrelsen påminna om inlämning av nycklar. För de hus som vi inte fått nycklar av ännu räknar vi med att ni kommer vara hemma. Har ni glömt att lämna nyckel kan ni göra detta i brevlådan till hus nummer 15 senast söndag.

Notera att om ni inte är hemma och inte har lämnat nyckel så kommer ert hus inte att besiktas.

För den som vill se vad andra har rapporterat in eller för den delen vill bli påmind om vad man själv rapporterat så har styrelsen gjort en sammanställning som ni når här: Länk till underlag för besiktning

Datum för garantibesiktning

Nu är garantibesiktningen bokad:
 
16-17 april 2018, det vill säga mån-tis vecka 16, så kommer besiktningen att göras. Vi siktar på att börja direkt kl 08.00 på måndagen och den exakta ordningen är inte spikade ännu. Har man några önskemål/preferenser om när man vill ha sitt hus besiktat, så att man själv kan närvara, så meddela styrelsen på styrelsen@lillakallviken1.se.

Underhållsgaranti för fjärrvärme

I dagarna har vi på gatan fått brev från Falu Energi och Vatten gällande underhållsgaranti för våra fjärrvärmeanläggningar. Vi omfattas ett litet tag till av motsvarande garanti tack vare att det är mindre än 2 år sedan våra anläggningar driftsattes.

Styrelsen uppmanar medlemmarna att avvakta med att teckna egna avtal för underhållsgaranti tills dess att vi haft möjlighet att diskutera att teckna ett övergripande avtal för föreningen.

Styrelsen återkommer med mer information i frågan.

Förtydligande om garantiärenden och garantibesiktning

Sedan tidigare har styrelsen informerat om formuläret inför garantibesiktningen i vår, där ni ska fylla i brister och skavanker som ni noterat i era hus.

Efter kontakt med Myresjöhus vill vi förtydliga att om man upplever problem med vitvaror eller ventilationssystemet så ska man kontakta Magnus Albinsson direkt, så att de har möjlighet att göra ett garantiärende av det hela.