Avgiftsförändringar 2018

Styrelsen har under november arbetat med föreningens budget inför 2018. I det här arbetet ingår att se över och uppskatta samtliga intäkter och kostnader, för att utifrån det ta ställning till om några förändringar i avgifterna behövs för att vår budget ska vara i balans.

Styrelsen har vid senaste styrelsemötet utifrån detta beslutat om följande avgiftsförändringar:

  • Månadsavgiften höjs med 100 kr, till 5032 kr
  • Vattenschablonen höjs med 60 kr, till 460 kr

Totalt höjs med andra ord avgifterna per månad med 160 kr, vilket motsvarar en höjning med 3 %. De nya avgifterna kommer att gälla från och med 2018-01-01.

”Informationsträff” om förändringen

Är ni intresserad av höra mer om hur styrelsen resonerat kring budgeten 2018 och avgiftsförändringarna? Välkomna på ”informationsträff”:

  • Torsdag 7 december kl 20.00, hos Billingskog Nyberg på Britta Hazelius väg 17.

En person/hushåll är välkommen på träffen, detta för att vi ska få plats.