Målning av gemensamt staket

Styrelsen har beslutat att det gemensamma staketet vid hus 10 kommer att målas av en av föreningen anlitad ”sommararbetare”. Detta då staketet trots gemensamma krafter i föreningen inte färdigställt målningen. Styrelsen bedömer därför att det är värt den mindre kostnad som detta innebär – då blir arbetet gjort, och vi boende kan koncentrera oss på våra egna projekt.  Målning kommer ske under juni 2018.

Styrelsen vill också påminna att exempelvis de som har spaljéer så ska de målas vita (för färgkod se ”Belutade förfrågningar”). Detta gäller också övriga förfrågningar som godkänts av styrelsen som innebär att det i beslutet finns en notering om färgsättning.