Välkommen på årsstämma 2018

Nu är det snart dags för föreningens viktigaste möte under året – välkomna till årsstämman 2018!

  • Datum: Torsdag 7 juni
  • Tid: Kl 19.00
  • Plats: Baksidan på hus nummer 16

Inför stämman är det viktigt att ni tar del av kallelsen och övriga handlingar som delats ut i postlådorna samt går igenom Årsredovisning_2017.pdf

Efter stämman kommer styrelsen att informera om hur föreningen förberett sig inför att Dataskyddsförordningen träder i kraft och svara på eventuella frågor om tvåårsbesiktningen. Ställ gärna frågor till styrelsen inför mötet via mejl – så vi har chansen att förbereda oss så vi kan svara så korrekt som möjligt.

Om ni inte kan medverka på stämman, mejla styrelsen senast 1 juni 2018. Observera att som medlem i föreningen är det viktigt att du deltar – vi önskar om möjligt att åtminstone en från varje hushåll deltar på stämman.

Ta med dig en stol att sitta på under stämman. Förutom trevligt umgänge bjuder föreningen också på ”gofika”.