Påminnelse: ”Uteprojekt” ska alltid föregås av en förfrågan och beslut

Styrelsen vill påminna om att innan ni drar igång  eventuella projekt utomhus så ska alltid en förfrågan om projektet skickas till styrelsen som tar beslut i frågan och återkopplar till er. Detta kan röra exempelvis plattsättning, sandlådor, buskar, tralläggning, staketsättning.  Avvakta alltid med att dra igång projektet tills det är godkänt och återkoppling skett från styrelsen.

Förfrågningar skickas till  styrelsen@lillakallviken1.se och vi behandlar frågan så snart vi kan och återkommer med besked. Förfrågningar som är liknande tidigare förfrågningar hanteras extra snabbt då de redan har föregåtts av diskussion samt beslut i styrelsen. Denna hantering – att förfrågan skickas och beslut avvaktas är mycket viktigt och hänger ihop med att styrelsen har och ska kunna ta sitt ansvar för föreningen långsiktigt.

Vet ni om att ni har gjort ett projekt som inte föregåtts av förfrågan och beslut? Mejla styrelsen så löser vi det, men gör det inte till en vana 🙂