Nytt avtal tecknat: Serviceavtal för fjärrvärmen

Styrelsen har beslutat om och tecknat serviceavtal med Falu Energi & Vatten för fjärrvärmesystemet. Detta innebär att upptäcker ni problem hos er hör ni av er till styrelsen@lillakallviken1.se

Underhållsplan arbetas fram 2019

Styrelsen har beslutat om att under 2019 ta fram en underhållsplan för fastigheterna.

Underhållsplanen är en investering för framtiden. Fastigheterna är föreningens  största tillgången och den behöver skötas om. Underhållsplanen berättar om vilka framtida underhållsåtgärder som finns och hur stora de är, vad det kommer att kosta och hur lång tid det tar. Underhållsplanen är ett levande dokument som ska uppdateras och revideras efter behov för att på kort och lång sikt kunna avgöra vilka kostnader föreningen har. Det är också av stor vikt att kostnaderna sprids ut så att alla som bor i föreningen är med och bidrar till underhållet – därav att planen också tas fram.