Uppföljning snöröjning

Styrelsen har kontakt med snöröjningsfirmor och de har gjort bedömningen att skottning inte behövs än. Dock kan medlemmarna själva behöva skotta av överhängande snö på carport och dörrskydd.

För att underlätta den takskottningen så finns det under helgen v6, 8-10:e februari teleskop skyffel att låna hemma hos Magnus och Malin i hus 23. Låna och återlämna direkt så att alla hinner skott av.

Vid behov så kommer den erbjudas för avskottning under fler helger framöver.

Observera att ingen får beträda taken på carporten eller husen pga av försäkrings och skaderisk.