Byggnation av affärslokal/restaurang i vårt område

Vi i föreningen har i form av grannar till fastigheterna 1:151-1:152-1:153-1:154 fått mail från Falu kommun om möjlighet att yttra oss över ett förhandsbesked gällande byggnation av affärslokal/restaurang/kontor i vårt område. Se bifogade handlingar, en del av byggnaden är alltså på Britta Hazelius väg. Handläggaren på kommunen menar att det är väldigt viktigt med grannars åsikter i ärendet. Har ni frågor om ärendet så ska ni kontakta kommunen, kontaktuppgifter finns i bifogad handling.

Så om du/ni har synpunkter på denna eventuella byggnation på vår gata så se till att skicka in det till kommunen. Viktigt att tänka på:

  • Varje medlem skickar själv in sina egna synpunkter. Föreningen lämnar alltså inget samlat utlåtande.
  • Du mailar synpunkter till bygglov@falun.se eller till den adress som framgår i handlingen.
  • Du måste skriva diarienumret BYGG 2019-000264 i ditt mail/brev
  • Dina synpunkter måste in till kommunen senast 2019-04-25
  • Vill ni titta på detaljplanen för Lilla Källviken så finns den hos kommunen.

När kommunen har tagit beslut i ärendet så kommer vi att få beslutet skickat till oss. Det kommer då att finnas tid för överklagan för de som vill ta processen vidare, mer info om detta kommer sannolikt att stå i beslutshandlingarna från kommunen.

Bygglovshandlingar