Problem med ventilationssystemet

Vi är flera i föreningen som har haft problem med olika delar av ventilationssystemet. Efter nyligen genomförda åtgärder har vi fått en uppmaning av Servicebolaget att undersöka närmare hur särskilt den så kallade rotormotorn i ventilationssystemet låter.

Om den felar så kan den tydligen bytas ut till en motor med bättre kvalitet på garanti ett tag till.

Man undersöker det enklast genom att gå in i klädkammaren uppe och lyssna efter ett brummande ljud från FTS-aggregatet som sitter därinne. Om man inställningarna skruver ner temperaturen till ”off” så ska det vara en knappt märkbar sänkning av ljudnivån från skåpet. Är det väsentligt tystare när temperaturen är på ”off” så kan det vara ett tecken på att rotormotorn bör bytas.

Ni kan också uppleva ett gnisslande ljud från någon av fläktarna i skåpet, då kan det istället vara någon av dessa som behöver bytas ut.

Ventilationen ska när det fungerar som den ska inte låta särskilt mycket, så gör den det är det värt att kolla upp

I så fall bör man snarast anmäla att rotormotorn behöver undersökas till Magnus Albinsson med kopia till Thomas på Servicebolaget.