Sommarprojekt och färdigställande av godkända projekt

Styrelsen vill påminna om att ni gärna i god tid innan eventuella projekt ska skicka en förfrågan till styrelsen som tar beslut i frågan. Detta kan röra exempelvis tralläggning, staketsättning och utökning av plattsättning etc.  Avvakta alltid med att dra igång projektet tills det är godkänt och återkoppling skett från styrelsen.

Förfrågningar skickas till  styrelsen@lillakallviken1.se och vi behandlar frågan så snart vi kan. Observera att projekt som vill utföras under sommaren bör inkomma till styrelsemötet under maj månad.

Påminnelse: De tillfälliga ”staket”/inhägnader av tomter som finns i föreningen ska tas ned senast 200831 och får då ersättas med staket enligt den standard som finns beslutad men föregås med en förfrågan och skiss på var staketet önskas sättas upp. Detta enligt styrelsens beslut 190610.