Avloppsundersökning

I och med framtagandet av underhållsplan så vill vi i styrelsen få mer underlag kring husens avlopp och en inblick om någon har problem med avloppen.

    JaNej