Ny månadsavgift från 2021-01-01

Styrelsen har beslutat om en höjning av månadsavgiften från 2021-01-01 med 110 kronor samt en höjning av vattenschablonen med 35 kr.

Den nya totala avgiften per månad blir 5845 kronor, vilket blir en totalt en höjning på 2,5 %.

Baserat på underhållsplanen, samtal med våra ekonomiska förvaltare, bank samt tidigare års budgetarbete har styrelsen upprättat en flerårsbudget. Tidigare har styrelsen kommunicerat till medlemmarna att man kan långsiktigt kan förvänta sig årliga avgiftshöjningar inom spannet 1,5 – 2,5%. De närmsta åren kommer den sannolika höjning ligga på 2,5%.

Detta ligger i linje med föreningens långtidsbudget som vi tidigare informerat om.

Hör av er till styrelsen om ni har frågor eller fundering!