Underhållsplan och flerårsbudget

För att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi i föreningen så behövs en långsiktig planering. Den huvudsakliga anledningen till det är att vara förberedd på det underhåll som kommer i framtiden.

Som vi tidigare nämnt har vi under året tagit fram en underhållsplan med hjälp av företaget Sustend. Med hjälp av en underhållsplan får vi stenkoll på hur våra fastigheter mår. Planen berättar i både ord och bild hur huset mår idag, vad som behöver göras i framtiden och när det behöver göras, samt vad det kommer kosta och hur mycket som måste sparas till detta. 

Baserat på underhållsplanen, samtal med våra ekonomiska förvaltare, bank samt tidigare års budgetarbete har styrelsen upprättat en flerårsbudget. Tidigare har styrelsen kommunicerat till medlemmarna att man kan långsiktigt kan förvänta sig årliga avgiftshöjningar inom spannet 1,5 – 2,5%. De närmsta åren kommer den sannolika höjning ligga på 2,5%.

För att läsa de bakomliggande resonemangen se bifogade filer.