Styrelsens arbete under våren 2021

Nytt År och nya möjligheter. Vi i styrelsen har fortsatt vårt arbete som vanligt under pandemin men ends förändring att alla styrelsemöten har varit digitala.

Under våren har vi styrelsemöten en gång i månaden, kommande möten enligt nedan;

  • 2021-02-18
  • 2021-03-22
  • 2021-04-22

Vi vill uppmana alla medlemmar att höra av sig vid nya projekt eller andra funderingar till styrselen@lillakallviken1.se