Kontrollera kylskåp & frys

Flera boende i BRF har upptäckt att kylskåpen ofta läcker vatten framtill p g a att utloppet för kondensvatten slammar igen. I hus 19 har man efter kontroll av baksidan på kylen även sett att kondensbehållaren är spräckt. Vatten har därför runnit ut och orsakat rost på kylens metalldelar.

Styrelsen vill därför nu påminna om att man regelbundet spolar rent utloppet så att kondensvattnet rinner obehindrat ut till behållaren på baksidan. Man bör även kontrollera baksidan på kyl och frys, att allt är helt och rent, för att motverka risk för vatten- eller brandskada.