Årsstämma 2023

  • Datum: onsdag 14 juni 
  • Klockan: 18.00
  • Plats: På baksidan av hus 14-16, medtag stol.
    Vid dåligt väder återkommer vi med plats.

Nu är det snart dags för föreningens viktigaste möte under året – välkomna till årsstämman 2023! Inför stämman är det viktigt att ni tar del av kallelsen och dagordningen samt går igenom årsredovisningen som ni hittar på vår webbplats www.lillakallviken1.se
Så fort årsredovisningen kommer från revisorn kommer den ligga på hemsidan märkt ”Välkommen på årsstämma 2023”. Vi gör då en nyhet om detta i facebookgruppen.

Mejla styrelsen@lillakallviken1.se senast 8 juni om ni inte har möjlighet att delta

Information i anslutning till stämman

Efter stämman finns tid för övriga frågor. Efter stämman kommer vi att berätta om statusbesiktningen som HSB var här och utförde. Alla hus får ett eget protokoll som ska signeras och åter till styrelsen. Styrelsen kommer även samla in era uppdaterade åtgärdsförteckningar*, den information styrelsen har som gäller ert hus finns bifogat kallelsen. Styrelsen är medveten om att det finns en del projekt som kan vara utförda utan att finnas angivna i åtgärdsförteckningen för respektive hus. Om ni har projekt som inte finns med i åtgärdsförteckningen, passa på att uppdatera och fråga oss i styrelsen om ni har frågor. Då  bostadsrättslagen uppdaterats är det både i er medlemmars och i föreningens intresse att dessa listor är rätt uppdaterade. Detta för att underlätta vid en försäljning, då nästa ägare övertar ansvaret och då även underhållet. Styrelsen kommer att informera om uppdateringar av dokument som vi arbetar fram gällande flytt från föreningen. 

Tillsammans med kallelsen som ligger i brevlådan har ni fått den nu senaste versionen av er åtgärdsförteckning. 

Välkomna på årets stämma!

/Styrelsen Lilla Källviken 1
Erica, Joacim, Linda, Maria, Emma, Fredrik, och Robin.


Kallelse och dagordning