Avgiftförändring 2024

Månadsavgiften för 2024 blir 6320 kr och vattenschablonen blir 650 kr. Den totala månadskostnaden blir därmed 6970 kr.

Efter att föreningen gått igenom nya och gamla räntekostnader samt fått VA-taxan från Falu Energi och Vatten bekräftad så har vi nu fastslagit avgifterna för 2024.

Den största underliggande faktorn för de nya avgifterna är förstås de ökade räntekostnaderna. För 2023 blir räntekostnaderna cirka 530 000 kr. Prognosen för 2024 års räntekostnader är att de fortsätter att stiga, dagsläget pekar på 880 000 kr. Detta motsvarar en ökning av föreningens räntekostnader på ca 65%.

Från och med januari 2024 blir den totala avgiften således 6970 kr inkl. vatten.

Vattenkostnaden är som styrelsen tidigare meddelat en preliminär kostnad för er i föreningen. Den justeras årsvis utifrån er förbrukning.