Styrelsemöte flyttat

Styrelsemöte i december 2016 ersätts av möte 30 november 2016. Förfrågningar till styrelsen ska inkomma senast 14 dagar innan nästkommande styrelsemöte – vilket innebär att förfrågningar som ska behandlas 30 november måste vara inskickade senast 16 november.
Förfrågningar mejlas in via styrelsen@lillakallviken1.se eller via kontaktformuläret.