Info från styrelsen, december

Från och med nu kommer styrelsen att lägga ut nyheter när det finns något att berätta för medlemmarna. Information från senaste mötet:

  • Protokoll i bostadsrättsföreningar och ideella föreningar är inte offentliga. Varken föreningens medlemmar eller utomstående har någon absolut rätt att få se dem. Kopior som styrelseledamöter får ska inte utan vidare visas upp för någon utanför styrelsen utan föregående styrelsebeslut. Detta ingår i styrelsens vårdnadsplikt. Ledamöterna i styrelsen går under sekretess.
  • Styrelsen vill informera alla medlemmar om filter för ventilationssystemet FTX. Varje lägenhet kan prenumerera på filter. Filtren bytes var 12e månad. Det är 2 filter som ska bytas till en kostnad av ca 700 kr per 2 filter. Ett för frånluft och ett för tilluft. Information om systemet och dess underhåll finns bakom flik 2 i Myresjöpärmen som varje lägenhetsinnehavare fick vid tillträdet av lägenheten.
  • Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring. Försäkringen är en säkerhet för lägenheterna i de fall lägenhetsinnehavaren inte har bostadsrättstillägg i sin helförsäkring.