Datum för styrelsemöten VT17

  • 8 februari kl 18.30
  • 9 mars kl 18.30
  • 5 april kl 18.30
  • 27 april kl 18.30

Årsstämma: 18 maj kl 18.30, Främby Udde

OBS!

Förfrågningar till styrelsen ska inkomma senast 14 dagar innan nästkommande styrelsemöte. Förfrågningar mejlas in via styrelsen@lillakallviken1.se eller via kontakt formuläret.

I förfrågningar ska det framgå tydligt;

  • vem som ställer frågan
  • vad frågan gäller
  • beskriv utförligt och tydligt
  • gärna ritning/skiss
  • hur snart beslut önskas.

Styrelsen behandlar i normalfall frågan på nästkommande styrelsemöte. Efter beslut får den som ställt frågan besked från styrelsen, därefter uppdateras informationen på hemsidan under rubriken Beslutade förfrågningar.

Styrelsen ska tillfrågas vid alla yttre justeringar på lägenheten och tillhörande gård. Mindre planteringar på gården är godkända inklusive fruktträd – men bör stämmas av med närmsta granne. Vid större planteringar måste en förfrågan till styrelsen göras.

Styrelsen jobbar för en kultur i föreningen som innebär att man hellre frågar en gång för mycket än inte alls. 

Ta del av beslutade förfrågningar