Välkommen på årsstämma

  • Datum och tid: 18 maj kl 18.00
  • Plats: Främby udde konferens

Nu är det snart dags för föreningens viktigaste möte under året – årsstämman. Årsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen. Under stämman får alla medlemmar vara med och besluta i frågor som rör föreningen. En formell kallelse till årsstämman kommer i början av maj.

Lämna in din motion

Det är bara till ordinarie årsstämma som medlemmarna kan lämna motioner – förslag. Eftersom alla ärenden som ska tas upp på stämman behöver förberedas av styrelsen är det viktigt att eventuella motioner lämnas in i god tid. Mejla din motion senast 2 april till: styrelsen@lillakallviken1.se Motioner som inkommer senare kommer inte att tas upp på stämman.

Motionen ska innehålla:

  • Ett förslag per motion
  • Kortfattad men tydlig information om vad motionen handlar
  • Kostnadsberäkning för det motionen föreslår, exempelvis en offert
  • Eventuella bilagor, exempelvis ritningar

OBS, det är viktigt att komma ihåg att om du exempelvis har idéer om projekt på gården, måste det alltid godkännas av styrelsen eller stämman. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite. Se även tidigare godkända förfrågningar/motioner

Anmäl dig till årsstämman

Anmäl dig gärna redan nu till årsstämman, mejla: styrelsen@lillakallviken1.se
Meddela namn, hur många ni är som kommer samt husnummer. Anmäl dig senast 10 maj. Mer information om vad som gäller om ni av någon anledning inte kan medverka kommer i samband med kallelsen till årsstämman.