Avrinning och slänter

Torsdag 4 maj kl 13 kommer representanter från styrelsen att träffa Myrsjöhus för att diskutera de problem med avrinning på gräsmattorna som flera av hus 9-23 har. Övriga boende i föreningen är välkomna att delta – ”samling” på gatan kl 13.00.

Samtidigt kommer vi också att diskutera möjliga justeringar av slänten på den sidan gatan.