Årsstämman flyttad

På grund av administrativa problem hos vår ekonomiska förvaltare SBC, har inte vår revisor fått det material som behövs inför årsstämman. Vi måste därför flytta årsstämman som skulle ha genomförts 18 maj.

Så snart ett nytt datum är satt kommer mer information, men vi jobbar nu för att kunna ha stämman i mitten av juni. Kallelse till årsstämman och fullmakt kommer läggas i postlådorna och handlingar kommer publiceras på vår hemsidan.