Underhållsavtal – hör av dig!

Som ni har fått information om så gick styrelsen runt i området vid senaste styrelsemötet (september) och delade ut så kallade underhållsavtal för de åtgärder som utförts, exempelvis plank eller markis.
 
I vår iver att hinna gå runt till alla innan höstmörkret slog till med full kraft så missades det på en del avtal att skriva dels datum och dels vilken åtgärd som respektive hus gjort. 
Om ni har ett avtal där det saknas datum och/eller åtgärd eller om ni helt saknar avtal så kontakta styrelsen på styrelsen@lillakallviken1.se.