Inför garantibesiktning (”tvåårsbesiktning”)

Nu har det snart gått två år sedan våra hus stod klara. Under två år efter slutbesiktningen på ett nyuppfört hus så finns det en omfattande garanti för fel och brister. Det är i slutet av denna garantiperiod som man genomför en garantibesiktning, som en sista avstämning av tillståndet på husen innan garantin går ut – den så kallade tvåårsbesiktningen.

Besiktningen utförs av en oberoende besiktningsman. För att underlätta dennes arbete och för att säkerställa att allt lyfts fram under garantiperioden så vill vi att ni rapporterar in vilka anmärkningar ni har noterat i era respektive hus. Det kan vara dåliga fogar, färg som släpper eller trappor som knakar. Vi vill hellre att ni rapporterar in för mycket än för lite. Det får sedan vara upp till besiktningsmannen att avgöra om det är något som ryms inom garantin. Styrelsen ombesörjer bokning av besiktningen, ni kommer få mer information inför att det är dags.

Så rapporterar ni era anmärkningar

Fyll i formuläret här.