Återkoppling: Serviceavtal för fjärrvärmeanläggning 

Vi har diskuterat detta i styrelsen utifrån det utskick som gjorts av Falu Energi och Vatten till boende i föreningen. Styrelsen har sedan tagit kontakt med Falu Energi och Vatten och har fått förslag på ett gruppavtal för anläggningarna. Detta avtal är inte lika omfattande men heller inte till samma kostnad – dvs en lägre kostnad. Men fortfarande skulle det innebära en ökad kostnad för föreningen som vi i nuläget inte har täckning för.

Styrelsen bedömer det som osannolik att nått händer med så nya fjärrvärmeanläggningar som vi har. Och har beslutat att vi avvaktar till 2019 med att skriva ett avtal och tar höjd för det i budgeten. Är det någon som har tankar eller idéer om detta – mejla oss i styrelsen.

Förtydligande: Respektive hus ska inte skriva något avtal med Falu Energi och Vatten om serviceavtal för fjärrvärmeanläggningen.