Besiktningsprotokoll från Tvåårsbesiktning/§59-Besiktning

Idag har styrelsen mailat ut besiktningsprotokoll till respektive hushåll från den Tvåårsbesiktning/§59-Besiktning som skedde 16-17 april. Protokollen har skickats till minst en av medlemmarna i hushållet. Har ni frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att ta upp det årsstämma alternativt kontakta styrelsen på styrelsen@lillakallviken1.se

Ta även del av nyheten om efter tvåårsbesiktningen