Påminnelse: Slutför godkända projekt

Styrelsen vill påminna om att det är viktigt att samtliga av styrelsen godkända projekt så som spaljéer eller liknande där målning ska ske enligt beslut också utförs. Observera att när det gäller spaljéer som många hus har byggt så ska hela spaljéen målas så det är samma färg, det vill säga vit, som huset.

Ta del av godkända förfrågningar