Mall för medgivande från grannar – nytt dokument

I samband med beslut gällande förfrågningar exempelvis när det gäller bygge av trädäck eller liknande återkopplar alltid styrelsen om medgivande från grannar är ett måste för att godkännande ska ges. För att underlätta detta, samt att det finns tydligt dokumenterat att medgivande har getts, har styrelsen därför tagit fram en mall för medgivande:
Medgivande vid byggnation