Inför nästa veckas åtgärder i husen

Inför veckans åtgärder i husen så är det två saker som styrelsen vill att ni har i åtanke, bland annat därför att vi inte själva har möjlighet att närvara i varje hus.

Det ena är att ni plockar undan under trappan så att Snickarlaget som kommer upp för att åtgärda trapporna kommer åt.

Det andra är att stämma av mot de besiktningsprotokoll som styrelsen skickat ut till er sedan tidigare, så att alla åtgärder som står med där blir omhändertagna. Notera att det som står som måleripunkter inte kommer åtgärdas nu till veckan utan senare i höst.