Har allt åtgärdats hos er efter ”tvåårsbesiktningen”?

Styrelsen önskar att alla hushåll går igenom sina protokoll efter garantibesiktningen/tvåårsbesiktningen och kollar om det är något som är noterat under rubrikerna ”invändigt”och ”utvändigt som inte är åtgärdat. Observera att detta gäller inte arbeten som ska utföras av målare (fog, sprickor i väggar) då det kommer utföras v.38-39.

Återkoppla till styrelsen@lillakallviken1.se senast 31 augusti om det är arbeten som ännu inte är utförda i huset men som står med på protokollet. Ange tydligt vad som inte är åtgärdat och använd samma formulering som i protokollet.