Inför målning och avslutande åtgärder (efter ”två årsbesiktningen”)

Följande gäller inför de avslutade åtgärderna, som utförs av målare, efter garantibesiktningen/”tvåårsbesiktningen”:

  • Vecka 38: Åtgärder i husen längs vänster sida av gatan (start hus 9)
  • Vecka 39: Åtgärder i husen längs höger sida av gatan (start hus 10)

Förbered följande i ert hus:

Vi har fått besked om från målarna att de jobbar sig runt möbler etc. och flyttar försiktigt på det som eventuellt behövs. Men, är det så att målnings ska ske vid eller i anslutning till exempelvis fönster bör gardiner tas ner. Ska det målas vid en list ovanför exempelvis en bokhylla som har saker även överst á bilden – se till att plocka bort det. Vet ni med er att det ska målas där en soffa står för – dra fram den så målaren enkelt kommer in bakom. Det vill säga förbered i den mån ni kan och är ni extra rädda om något – täck över det. 

Vad som åtgärdas i respektive hus går att tyda av besiktningsprotokollet. Kom ihåg att åtgärder så som fog eller silikon i badrum ingår i denna insats vilket gör att det är bra om det inte är för fuktigt i badrummet.

Insamling av nycklar

Nyckelinsamling sker likt tidigare för att effektivisera arbetet. Om ni inte lämnar in nyckel innebär det att ni ansvarar för att vara hemma heltid på vardagar den veckan åtgärder görs längs er sida av gatan. Uppmärkt nyckel (husnummer) lämnas till hus 15 senast 12 september. 
Obs följande nycklar är redan insamlade: 9, 10, 11, 17 och 20.

Har ni husdjur?

För dem av er som har husdjur ska en notis om detta sättas upp på dörren om det är så att djuren är hemma. Vi har ingen möjlighet att meddela när de ska in i just ert hus förutom angiven vecka.