Åtgärder takpannor – färdigt!

Åtgärderna gällande takpannor och stuprör är heltid klara enligt tidplan.