Åtgärder takpannor

Taktec kommer under v.44-45 att reparera trasiga hängrännor och byta ut trasiga takpannor på de hus som tidigare fått anmärkning efter vintern.