Nu tar vi fram en underhållsplan!

Styrelsen har beslutat, att enligt tidigare beslut, ta fram en underhållsplan för föreningen på 30 år. Arbetet kommer utföras av en extern part och vara klart innan budgeten för 2020 antas.

Vad är en underhållsplan?
Med hjälp av en underhållsplan får vi stenkoll på hur våra fastigheter mår. Planen berättar i både ord och bild hur huset mår idag, vad som behöver göras i framtiden och när det behöver göras, samt vad det kommer kosta och hur mycket som måste sparas till detta.