Besiktning inför underhållsplan

Den 14-15/5 kommer ett det externa företaget Sustend att vara på plats i vår förening för att besiktiga våra byggnader samt uppföra en underhållsplan för de kommande 30 åren.

De kommer att titta på de underhåll som förening är ansvarig för, dvs byggnader och yttre ytor, men kommer även att besöka ett begränsat antal hus för att komma åt tex tak. Medlemmar behöver inte göra något.

Mer info kring underhållsplanen kommer att ges på stämman.