Kallelse årsstämma 2019

Välkomna till årsstämman 2019!

  • Datum: Måndag 3 juni
  • Klockan: 18.00
  • Plats: Matsalen, Främbyskolan

Inför stämman är det viktigt att ni tar del av kallelsen och dagordningen (se era postlådor) samt går igenom Årsredovisning 2018.

Mejla styrelsen@lillakallviken1.se senast 27 maj hur många ni kommer från respektive hushåll. Observera att som medlem i föreningen är det viktigt att du deltar – vi önskar om möjligt att åtminstone en från varje hushåll deltar. Föreningen bjuder på smörgås och dryck på stämman (anmäl därför också eventuell specialkost så ser vi till att ordna det).

Information i anslutning till stämman

Efter stämman kommer styrelsen passa på att informera om några viktiga punkter som alla boende i föreningen behöver ta del av. Bland annat ny rutin för de så kallade åtgärdsförteckningarna* som finns för respektive hus som kommer att gälla från efter årsstämman. Medtag därför er åtgärdsförteckning till stämman.