Tomtgränser – detta gäller

Nu finns Tomtgränser (förtydligad) att ta del av.

Observera: För boende med jämna husnummer är tomtgränsen på baksidan och framsidan inte de samma – gränsen är lite ”sned”.

Bra komihåg för de i föreningen som bor på sidan med jämna husnummer: När ni tittar ut på er baksida så är buskarna till vänster mellan tomterna de som markerar tomtgränsen vilket innebär att du har ansvar för gräset hela vägen mot buskarna samt att sköta om buskarna.

Bra komihåg för de i föreningen som bor på sidan med ojämna husnummer: När ni tittar ut på er baksida så är buskarna till höger mellan tomterna de som markerar tomtgränsen vilket innebär att du har ansvar för gräset hela vägen mot buskarna samt att sköta om buskarna.