Energideklarationer levererade

I somras ombads alla medlemmar att lämna in era elräkningar för att Anticimex skulle hjälpa föreningen att upprätta energideklaration för varje hus.

Dessa energideklarationer är nu genomförda och resultaten finner ni i era brevlådor. Tillsammans med själva deklarationen och energiklassningen så har ni också fått en åtgärdsrapport som i princip är unik för varje hus.

Sammanfattningsvis kan sägas att energiklassningen på våra hus är okej, med en genomsnittlig energiklass C vilket är i linje med kraven enligt Boverkets byggregler. Det ni kan göra själva för bättra på energieffektiviteten i era hus är framför allt att vara sparsamma med el och vatten.