Skötsel av buskage

Buskarna* som planterades under 2016 av Myrsjöhus/Mases kommer även under 2017 att klippas ned – detta arbete utförs av Mases. Klippningen sker för att buskarna ska bli täta och bli ett bra insynsskydd.

*På framsidan respektive baksidan är följande buskar planterade:

  • Framsida, längs gatan: Måbär
  • Baksida: Aronia (Prunifolia Västeråker)

    Styrelsen har godkänt att boende får bekosta och göra förlängning av buskarna, men i sådant fall ska plantorna vara desamma som befintliga. Se beslutade förfrågningar.